Bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov använder du den här tjänsten. Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga i din ansökan. Filer som ska bifogas ska ha Pdf-format.  En stjärna (*) vid en fråga i e-tjänsten betyder att uppgiften är obligatorisk att svara på. Här finns mer information:

Checklistor - Sigtuna kommun 

Bygga nytt, ändra eller riva - Sigtuna kommun

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för beslut. Här kan du läsa mer om vilka avgifter som tas ut under bygglovsprocessen Avgifter, taxor - Sigtuna kommun

Dina personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan behöver bygglovenheten som myndighet spara de personuppgifter du lämnar i anmälan. Dina uppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att bygglovenheten ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen och sker enligt gällande dokumenthanteringsplan och arkivlagen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

Har du frågor kring e-tjänsten eller vill ha hjälp att använda den kan du kontakta kontaktcenter på telefon: 08-591 260 00 eller e-post: kontaktcenter@sigtuna.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa