Förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förhandsbesked söker du för en byggnad som normalt kräver bygglov, exempelvis nybyggnation av bostadshus eller verksamhetsbyggnad, för att få reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt dig. Kompletteringsåtgärder som tillbyggnad och komplementbyggnader brukar kunna hanteras med bygglov men utan förhandsbesked.

Efter att du ansökt om förhandsbesked får du ett beslut från bygg- och miljönämnden som säger om platsen är lämplig för det du tänker bygga.  Beslut om avstyckning och reglering av fastigheter beslutas av Lantmäteriet. Ett positivt förhandsbesked gäller i två år och ger dig tid att ta fram ritningar och dokument inför en bygglovsansökan.

För den här ansökan krävs att du har e-legitimation och att du bifogar en karta som beskriver ditt planerade bygge. För att nyttja denna e-tjänst krävs också att du ej har skyddade personuppgifter. Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter tel. 08-591 260 00.

En asterisk (*) vid en fråga i e-tjänsten betyder att uppgiften är obligatorisk att svara på.

För denna tjänst kan du komma att behöva bifoga en situationsplan, för vilken man kan behöva en nybyggnadskarta. Mer om den och hur man beställer en nybyggnadskarta kan du läsa här Kart- och mättjänster - Sigtuna kommun.

Personuppgifter
Personuppgifterna som du lämnar  kommer att bli föremål för behandling hos kommunen enligt GDPR och kommer att användas för handläggning av ditt ärende.
 Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombudet
dataskyddsombudet@sigtuna.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa