Ansöka om enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anläggning behöver du först lämna in en ansökan eller anmäla en ändring. Du behöver inte bedöma om det du ansöker om är en ansökan eller anmälan. Vi gör den bedömningen när du har lämnat in din ansökan/anmälan.

När din ansökan/anmälan har kommit in till avdelningen för bygglov och miljöskydd tilldelas ärendet en handläggare. Handläggaren kontaktar dig för eventuella kompletteringar och ett platsbesök. Det är inte tillåtet att påbörja anläggandet av avloppsanläggningen innan eventuellt tillstånd har vunnit laga kraft.

Du kommer behöva lämna in en situationsplan. Karta kan beställas via kart-och mätkontoret eller laddas ner via Sigtuna kartan.

Om avdelningen för bygglov och miljöskydd bedömer att någon är berörd av avloppsanläggningen kommer vi begära in yttranden.

Ett avloppstillstånd innebär ingen rätt att anlägga avloppet på annans mark utan medgivande/servitut. Området som du ansöker om att anlägga en avloppsanläggning på kan även omfattas av andra bestämmelser som kräver tillstånd/anmälan.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Situationsplan med placering av avloppsanläggning, din och dina grannars vattenbrunnar
  • Fullmakt (om sökande inte är fastighetsägare)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa