Värmepump - ansökan om tillstånd för installation

LÄS MER

Värmepumpar hämtar värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften, och avger den till fastigheten. En värmepumpsanläggning som inte upprättas och drivs på rätt sätt kan skada miljön och därför krävs ett tillstånd från bygg-och miljönämnden innan arbetet med installationen kan påbörjas.

Övrig information

  • Du som fastighetsägare ansvarar själv över vissa installationer på egen tomtmark såsom tunnlar under ledningar för vatten, avlopp, gas, el och tele. Du kan därför behöva starta ett projekteringsärende hos Ledningskollen samt kontakta Sigtuna Vatten & Renhållning angående eventuella VA-ledningar på den aktuella fastigheten.

  • Värmepumpar som är installerade i samma område, exempelvis på grannfastigheter, kan ha en inverkan på varandras verkningsgrad. Berörda grannar ska därför ges tillfälle att yttra sig om en inkommen ansökan om värmepump. Ni kan välja att själva ta in dessa uppgifter skriftligen och låta grannen ta del av ansökan, eller så ordnar bygg- och miljöförvaltningen detta. Länk till blankett hittar du här.
  • Får ni ett tillstånd från bygg-och miljönämnden  vinner det laga kraft tre veckor efter det att samtliga parter i ärendet tagit del av beslutet och ingen av parterna har överklagat.

  • Läs mer om anmälan om värmepump på Uppvärmning - Sigtuna kommun

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Baskarta över fastigheten i skala 1:400 där borrhål samt tomtgränser framgår tydligt
  • Om undersökning av markförorening gjorts behöver rapporten bifogas till ansökan

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa