Hygienisk behandling, bassängbad och solarium - anmälan eller ändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling (där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta), bassängbad eller solarier är anmälningspliktiga. Även överlåtelse eller förändrad verksamhet ska anmälas.

Anmälan ska göras senast 6 veckor före start. Det är viktigt att anmäla innan ni börjar använda er lokal/verksamhet, annars riskerar ni att få betala en miljösanktionsavgift. 

Exempel på hygieniska verksamheter är fotvård, akupunktur, tatuering, piercing, hudvårdsbehandling och öronhåltagning.

Egenkontroll

Lagstiftningens krav på egenkontrollens omfattning beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, dess storlek och vilka risker det finns med den. För att kunna bedöma vilka risker som finns i er verksamhet behöver ni ha kunskap, bland annat om hur smitta sprids och olika produkters innehåll. Ni ska också känna till vilka lagar och regler som gäller för er verksamhet.

Anmälningspliktig verksamhet är skyldig att ha ett skriftligt egenkontrollprogram. 

Tänk på att egenkontrollen ska vara ett levande dokument och en kvalitetshöjande arbetsmetod där du skapar, följer upp, utvärderar samt förbättrar dina rutiner. Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll måste punkterna ansvar, rutiner, risker, kemiska produkter, regelbunden kontroll och dokumentation tas upp i egenkontrollprogrammet.

Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för

  • sterilisering och rengöring av instrument
  • städning
  • kemikaliehantering
  • ventilationskontroll
  • avfallshantering 
  • eventuell upplysning till kund.

Avgift

För prövning och handläggning av anmälan tas en avgift ut per löpande timme, enligt Sigtuna kommuns taxa som är antagen av kommunfullmäktige. 

Handläggning

Om uppgifter saknas kommer vi att begära in kompletteringar. En anmälan som inte kompletteras kan komma att avvisas.

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Vill du ändra uppgifter om ditt företag? Det gör du på verksamt.se. Om du som enskild näringsidkare vill ändra folkbokföringsadress gör du det hos Skatteverket.

Dina personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan behöver Sigtuna kommun som myndighet spara de personuppgifter du lämnar i anmälan. Dina uppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen och sker enligt gällande dokumenthanteringsplan och arkivlagen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa