Anmäla nyinstallation, konvertering, ägarbyte eller årsrapportering av köldmedieanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan och årsrapportering ska inkomma till avdelningen för bygglov och miljöskydd

Det är alltid operatören som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. 

För handläggning av en komplett ifylld köldmedierapport debiterar avdelningen för bygglov och miljöskydd en fast avgift på 2900 kr, som motsvarar två timmars handläggning. För en rapport som är ofullständigt ifylld och behöver kompletteras debiterar avdelningen för bygglov och miljöskydd en avgift på 4350 kr, vilket motsvarar tre timmars handläggning. Debitering sker enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Mer information om köldmedia och taxan finns att hitta här.

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Vill du ändra uppgifter om ditt företag? Det gör du på verksamt.se. Om du som enskild näringsidkare vill ändra folkbokföringsadress gör du det hos Skatteverket.

Dina personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan behöver Sigtuna kommun som myndighet spara de personuppgifter du lämnar i anmälan. Dina uppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen och sker enligt gällande dokumenthanteringsplan och arkivlagen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • 1) Mobilt BankID eller e-legitimation
  • 2) Den sökandes fastighetsbeteckning, personnr, e-postadress och telefonnummer
  • 3) Teknisk info om köldmedieanläggning
  • 4) Kylentreprenörens certifieringsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa