Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskydd finns generellt kring alla vattendrag och sjöar. Skyddet finns i hela landet och sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter. Det utökade strandskyddet finns kring större delen av Mälaren.

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens. Dispens är ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen.

I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Här kan du läsa mer om strandskydd

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa