Anmälan klagomål som rör livsmedel

LÄS MER

Klagomål

Som konsument upptäcker man ibland brister i livsmedelshanteringen på restauranger eller i butiker. Det kan vara brister i hygien eller märkning av livsmedelsprodukter, eller bristande redlighet som t.ex. ompaketering av utgångna varor. Kontakta bygg- och miljönämnden om du upptäcker några oegentligheter, så tar vi upp det i livsmedelskontrollen. Läs mer om klagomål på livsmedelshantering.

Anonymitet

Man kan välja att vara anonym när man lämnar in ett klagomål. Är det så att du vill vara anonym, var särskilt uppmärksam på att fylla i e-tjänsten så detaljerat som möjligt. Om du väljer att göra klagomålet anonymt kommer vi inte kunna kontakta dig om vi har vidare frågor för utredningen.

Väljer du att lämna dina kontaktuppgifter så kan vi komma att kontakta dig för uppgifter för vidare utredning. 

Övrig information

Vill du hellre lämna in klagomål via post eller mail så finns adresserna nedan.

Postadress:
Sigtuna kommun
Bygg- och miljönämnden
195 85 Märsta

Mailadress:
byggochmiljonamnden@sigtuna.se

Kom ihåg att din e-postadress kommer att loggas om du mailar in till oss, det finns därför risk att du inte är anonym.

Dina personuppgifter

I de fall du lämnar in personuppgifter via denna e-tjänst så kan du läsa mer om hanteringen av dem nedan.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Har du frågor kring e-tjänsten eller vill ha hjälp att använda den kan du kontakta kontaktcenter på telefon: 08-591 260 00 eller e-post: kontaktcenter@sigtuna.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa